Zakres wykonywanych przez nas usług:

 • czyszczenie kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
 • usuwanie zatorów kanalizacyjnych,
 • wywóz nieczystości ciekłych z szamb i innych zbiorników bezodpływowych,
 • dowóz wody pitnej,
 • transport osobowy do 9 osób,
 • transport ciężarowy samochodami samowyładowczymi,
 • roboty i prace ziemne,
 • odpompowywanie wód opadowych,
 • czyszczenie rowów i przepustów melioracyjnych,
 • wynajem koparek i koparko-ładowarek,
 • odśnieżanie placów, baz firmowych i innych terenów, włącznie z wywozem śniegu.

Zachęcamy Państwa do kontaktu w celu nawiązania współpracy. Z chęcią odpowiemy na wszelkie pytania.

oczyszczanie szamba